Onze processen

We voeren onze processen verantwoord uit, in het belang van onze werknemers, onze partners en onze planeet.

De werkwijze die onze richting bepaalt

Wij gebruiken alom bewezen methoden om de volledige omvang van onze koolstofvoetafdruk te begrijpen. Wij berekenen onze emissies met behulp van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol en voeren levenscyclusanalyses (LCA’s) uit om te begrijpen waar de emissies plaatsvinden gedurende de levenscyclus van onze kleding. De resultaten van deze berekeningen en analyses vormen de basis voor onze duurzaamheidsinspanningen. Ze laten ons zien wat we moeten doen en welke prioriteiten wij moeten stellen voor optimaal effect.

Green House Gas Protocol

Het GHG Protocol is een alom gebruikte methode voor het identificeren van uitstoot van broeikasgassen. Uitstoot wordt geclassificeerd in drie verschillende scopes, zodat we niet alleen de emissies van onze eigen activiteiten kunnen meten en beheersen, maar ook die van onze gehele waardeketen.

  • Scope 1 heeft betrekking op directe uitstoot van bronnen in ons eigen beheer, zoals bedrijfsauto’s.
  • Scope 2 heeft betrekking op uitstoot als gevolg van de energie die we inkopen. * Scope 3 heeft betrekking op indirecte uitstoot uit onze waardeketen - buiten onze directe invloedssfeer om.

Levenscyclusanalyses

Wij voeren LCA’s uit voor een aantal van onze producten. De gestandaardiseerde methode, ISO 14040/44:2006, wordt gebruikt voor het analyseren van de milieu-impact van een product of dienst gedurende de gehele levenscyclus, van begin tot einde. In een LCA wordt over het algemeen aandacht besteed aan 15 geïntegreerde categorieën van milieu-impact. Hoewel alle parameters belangrijk zijn, brengen wij meestal alleen verslag uit over de waterschaarste en de koolstofvoetafdruk.

Emissies verlagen op die plekken waar het een groot verschil maakt

Om de focus te houden op het verlagen van onze milieu-impact hebben wij klimaatdoelen opgesteld in lijn met de wetenschap en het klimaatakkoord van Parijs in alle drie de scopes van het GHG Protocol. Het klimaatakkoord van Parijs is een raamverdrag van de VN dat erop gericht is de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Uit onze GHG berekeningen blijkt dat 99% van onze koolstofvoetafdruk terug te vinden is in scope 3. Dat betekent dat wij zullen moeten samenwerken met onze leveranciers om onze impact te verminderen en onze doelen te bereiken. Aan de hand van onze levenscyclusanalyses (LCA’s) hebben we het volgende geleerd.

  • Onze grootste kansen voor verlaging liggen op het gebied van de productie van materiaal.
  • Het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verhogen van het aandeel aan hernieuwbare energie in onze toeleveringsketen heeft een enorm effect op onze voetafdruk.
  • Helaas heeft het overstappen op ‘preferred fibres’ een relatief gering effect op onze algehele voetafdruk. Maar omdat dit binnen scope 3 de enige maatregel is waarover wij direct controle hebben, willen we nog steeds meer gebruik maken van ‘preferred fibres’.
  • De katoenkweek en het nat verwerken stuwen de waterschaarste op.
  • 15-20% van de productemissies treedt op in de gebruiksfase en aan het einde van de levensduur*.

*Onze LCA’s zijn gebaseerd op het scenario van een Zweedse gebruiker, hetgeen betekent dat de cijfers van land tot land kunnen verschillen.

Waardepropositie voor medewerkers

Onze medewerkers zijn ons kostbaarste bezit en wij doen er alles aan een aantrekkelijke werkgever te zijn. Onze hoogste prioriteit is een werkomgeving die onze medewerkers de kans biedt te groeien en voor hen een reden is om te blijven.

Als onderdeel van de Hultafors Group willen we al onze medewerkers een werkomgeving bieden die:

  • veilig en inclusief is en waarin iedereen wordt gerespecteerd.
  • betrokkenheid bij onze bedrijfsdoelen toejuicht, resulteert in een trots gevoel en bijdraagt aan onze groei.
  • uitdagingen en kansen biedt zodat we onze carrières en onszelf kunnen ontwikkelen.

Lees meer over