Onze prioriteiten voor de toekomst

We willen graag veranderingen aanbrengen, voortbouwen op onze sterke punten, terwijl we gebieden identificeren waar we verbeteringen kunnen aanbrengen om daarop actie te ondernemen. We hebben onze prioriteiten op het gebied van duurzaamheid in kaart gebracht volgens deze drie gebieden: Onze productie, onze producten en onze impact. Onze duurzaamheidsinspanningen zijn in de eerste plaats op deze gebieden gericht, die vaak verband met elkaar houden.

Onze productie

Wij willen nauw samenwerken met verantwoorde productiefaciliteiten, om doelen te bereiken met betrekking tot sociale en milieudoelstellingen.

Onze producten

Wij zetten ons in om de meest slijtvaste producten in te kopen met de hoogste kwaliteit en zo min mogelijk milieu-impact.

Onze impact

Wij willen zo milieuvriendelijk mogelijk zijn in onze hele waardeketen.