Onze klimaatdoelen naar een hoger niveau

We gaan kijken naar alle aspecten van onze bedrijfsprocessen en onze productlevenscycli om te onderzoeken waar we onze emissies kunnen verlagen, hoe we onze doelen kunnen bereiken, hoe we onze impact kunnen verminderen en een nog duurzamer bedrijf kunnen worden.

Bij Snickers Workwear ontwikkelen we functionele werkkleding die lang meegaat. We weten dat onze klanten duurzame producten eisen die langdurig bestand zijn tegen zwaar werk. We hebben dit gegeven als uitgangspunt genomen voor onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ieder product dat we maken heeft een impact op onze planeet. Hoe langer onze werkkleding meegaat, hoe lager onze impact op het milieu. Kwalitatief hoogwaardige werkkleding is daarmee de logische keuze voor ons, voor onze klanten en voor de planeet. We realiseren ons echter dat we als productiebedrijf nog een lange weg te gaan hebben. Dat is de reden dat we onze klimaatdoelen naar een hoger niveau brengen door onze activiteiten te koppelen aan wereldwijde normen en verder te kijken dan alleen onze meest directe impact.

Behalen van wereldwijde doelstellingen

We werken er hard aan om de koolstofvoetafdruk van alles wat we doen aanzienlijk te verlagen. Snickers Workwear heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs, een raamwerk van de VN gericht op het beperken van de mondiale opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Onze klimaatdoelen zijn in lijn met de wetenschap en het 1,5C-traject.

Meten van onze klimaatimpact

Om volledig inzicht te krijgen in onze koolstofvoetafdruk berekenen we onze emissies met behulp van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Dit is een alom gebruikte methode voor het identificeren en classificeren van emissies in drie verschillende scopes die ons in staat stelt niet alleen de emissies van onze eigen activiteiten te meten en te beheersen, maar ook die van onze gehele waardeketen. Scope 1 heeft betrekking op directe emissies van bronnen in ons eigen beheer, zoals bedrijfsauto’s. Scope 2 emissies worden geproduceerd als gevolg van de energie die we inkopen. Deze twee categorieën zijn samen goed voor niet meer dan slechts ongeveer 1% van onze koolstofvoetafdruk. De resterende 99% behoort tot scope 3, waaronder de indirecte emissies vallen die worden uitgestoten door onze gehele waardeketen.

Scope 3 emissies vinden over het algemeen plaats buiten onze directe controle om. Om de impact van onze waardeketen te verminderen, moeten we samenwerken met stakeholders en inzicht krijgen in de impact van onze werkkleding gedurende de gehele levenscyclus. Om deze kennis te verkrijgen zijn we een samenwerking aangegaan met het onderzoeksinstituut van Zweden (RISE).

Inzicht in de levenscyclus van onze producten

Om te begrijpen waar onze emissies plaatsvinden, hebben we levenscyclusanalyses uitgevoerd van zes van onze producten die samen ongeveer een kwart van onze omzet vertegenwoordigen. De resultaten laten zien waarop we ons moeten richten om onze koolstofvoetafdruk, inclusief onze emissies binnen scope 3, te verlagen. We hebben onze werkkleding altijd al ontworpen met onze belangrijke klant in gedachten en met het doel om ook in extreem zware omstandigheden langdurig mee te gaan. Duurzame werkkleding met een langere levensduur is de basis van ons succes en hoe we bijdragen aan het verminderen van het gebruik van materiaal en het verbruik van energie. Betrouwbare, langdurig meegaande producten is onze manier om recht te doen aan onze klanten en het milieu.

Kwalitatief hoogwaardige werkkleding, gedragen door professionals die weten hoe ze het materiaal moeten verzorgen, gaat langer mee. De gebruiksfase en de fase van het einde van de levenscyclus komen overeen met 15-20% van de impact van onze werkkleding gedurende de gehele levenscyclus. Door samen te werken en te communiceren kunnen we dit verder omlaag brengen. Als consumenten bijvoorbeeld afzien van het gebruik van wasdrogers kan de impact van de totale levenscyclus van onze werkkleding met ongeveer 4% worden verlaagd. Daarom raden wij aan de meeste van onze kledingstukken gewoon aan de waslijn te laten drogen. Van wieg tot graf, iedere stap telt mee en maakt een verschil.

Partners voor de toekomst

Omdat het overgrote deel van onze emissies wordt uitgestoten binnen scope 3, is samenwerking met de stakeholders in onze waardeketen cruciaal voor het verlagen van onze koolstofvoetafdruk. De RISE analyse toont aan dat als leveranciers en fabrikanten vanuit de standaard nationale energiemix overschakelen op zonne-energie, de impact op het klimaat zou verminderen met ongeveer 30% per kilo stof. Voor de geanalyseerde werkkleding leidt alleen al deze maatregel tot een 10% verlaging van de impact van de totale levenscyclus. Door verbeteringen in de energie-efficiëntie en een groter aandeel van hernieuwbare energie in onze toeleveringsketen te stimuleren, kunnen we de impact van onze producten aanzienlijk verminderen.

In 2019 sloot Snickers Workwear zich aan bij de Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), een platform voor samenwerking en het delen van kennis binnen de Scandinavische textielindustrie. Als lid is het ons doel onze regio te positioneren als de eerste klimaatpositieve kleding- en textielindustrie ter wereld.

Aangemoedigd door onze klanten, werknemers en eigenaren kijken we naar ieder aspect van ons bedrijf om uit te vinden waar we emissies kunnen verlagen en hoe we een duurzamer bedrijf kunnen worden. Snickers Workwear heeft klimaatdoelen opgesteld in lijn met de wetenschap en het 1,5C-traject van het klimaatakkoord van Parijs in alle drie de scopes van het GHG protocol. We staan voor een aanzienlijke uitdaging. We hebben niet alle antwoorden, maar als we samenwerken kunnen we een echt verschil maken.