Betere inkoop voor beter katoen

Snickers Workwear koopt duurzaam katoen in via een initiatief genaamd Better Cotton. Het is onze manier om duurzame methoden voor de katoenteelt te ondersteunen die beter zijn voor de omgeving waarin het katoen groeit, de boeren die het katoen verbouwen en de toekomst van de katoensector als geheel.

We hebben als ambitieuze doelstelling vastgelegd dat 80% van het katoen dat we inkopen in 2023 duurzaam katoen moet zijn. En we zijn inmiddels al een heel eind op de goede weg. Na drie korte jaren kopen we nu al 64% van onze jaarlijkse vraag naar katoen in via Better Cotton.

Naast de vooruitgang die we boeken in termen van inkoop, hebben we in 2021 ongeveer 427.235 kubieke meter aan water kunnen besparen als gevolg van onze samenwerking met Better Cotton. Om dit enigszins in perspectief te plaatsen: dat komt overeen met de inhoud van 170 olympische zwembaden!

Daar komt bij dat 2021 werd afgesloten met een extra winst van ongeveer €185.822 voor Better Cotton katoenboeren. Deze winsten waren het gevolg van verbeterde praktijken - zoals optimaal gebruik van irrigatie, bestrijdingsmiddelen en meststoffen - die resulteerden in hogere opbrengsten.

Ga voor meer informatie over Better Cotton naar