Duurzaamheid

We willen graag veranderingen aanbrengen, voortbouwen op onze sterke punten, terwijl we gebieden identificeren waar we verbeteringen kunnen aanbrengen om daarop actie te ondernemen. We hebben onze prioriteiten op het gebied van duurzaamheid in kaart gebracht volgens deze drie gebieden: Onze productie, onze producten en onze impact. Onze duurzaamheidsinspanningen zijn in de eerste plaats op deze gebieden gericht, die vaak verband met elkaar houden.