Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt aangeboden door de Hultafors Group en haar gelieerde ondernemingen voor informatieve doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en producten blijven het exclusieve eigendom van de Hultafors Group of haar licentiegevers, waar van toepassing.

Alle teksten, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, video's, artwork en computercode op deze website zijn eigendom van, gecontroleerd of in licentie gegeven door of aan de Hultafors Group, en worden beschermd door copyright-, patenten en handelsmerkwetgeving en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke mededingingswetgeving.

Elke kopie, reproductie, herpublicatie, upload, vertaling, doorgifte of ander gebruik is ten strengste verboden. Verzoeken om toestemming om alle informatie op deze website te reproduceren dient te worden gericht aan Hultafors Group op info@hultaforsgroup.nl.

Patenten

Producten van de Hultafors Group kunnen vallen onder een of meer van de patenten die vermeld staan in het Patent and Design Document.