Partner login

Symbolen

Snickers Workwear - Nederland

Deze symbolen helpen u het juiste kledingstuk te kiezen. Ze worden gebruikt in de productbeschrijvingen. De volgende definities zijn van toepassing:

SW KENMERKEN | BESCHERMINGSNORMEN | WASVOORSCHRIFTEN | PATENTEN EN GEREGISTEeRDe DESIGNS

SNICKERS WORKWEAR KENMERKEN.

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneGSM vak

BESCHERMINGSNORMEN.

PBM-verordening (EG) 2016/425

Het algemene doel van de verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is het definiëren van regels voor apparatuur die is ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of aangehouden voor bescherming tegen een of meer risico's voor de gezondheid of de veiligheid van die persoon.

Van de PBM-richtlijn 89/686/EEG naar de PBM-verordening (EG) 2016/425

De verordening verving de oude PBM-richtlijn 89/686/EEG op 21 april 2018. De nieuwe verordening weerspiegelt de nieuwe technologieën en processen voor het ontwikkelen en op de markt brengen van PBM. Naast het weerspiegelen van nieuwe technologie is de nieuwe verordening gevormd om de veiligheid van de consument te verbeteren en eerlijke concurrentie tussen bedrijven en markten te waarborgen.

De nieuwe verordening zal niet in het nationale recht van elke lidstaat moeten worden omgezet omdat het een bindend wetgevingsbesluit is. Het zal in zijn geheel in de hele EG worden toegepast zonder dat er aparte nationale wetgeving nodig is. Het omvat ook de EER/EVA-leden (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland). Landen met specifieke acquis communautaire overeenkomsten (Zwitserland, Turkije) zijn ook verplicht de verordening toe te passen.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe verordening zijn:

  • Verantwoordelijkheden voor importeurs en distributeurs, waaronder online.
  • Een EG-conformiteitsverklaring moet het product vergezellen, of de gebruikersinformatie moet overeenkomstige informatie bevatten en moet ook het adres van de website weergeven waar de EG-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd.
  • De technische documentatie en de EG-conformiteitsverklaring moeten gedurende tien jaar nadat de producten de in de handel werden gebracht beschikbaar zijn.
  • Verplichte maximum geldigheidsduur van het certificaat van vijf jaar.
  • De fabrikant dient zijn (1) naam, (2) geregistreerde handelsnaam of merk te vermelden, en (3) één contact postadres waar contact met hem kan worden opgenomen, op het product of, indien dit niet mogelijk is vanwege de grootte of de fysieke kenmerken van het product, op de verpakking en/of in de begeleidende documentatie.
  • De producten moeten zijn gemerkt met type-, serie-of batchnummer.
  • Elke bevoegde op de markt toezichthoudende autoriteit is gemachtigd en wordt geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemer, ook al is deze gevestigd in een andere lidstaat.

De verordening specificeert verschillende categorieën van PBM, zoals werkkleding, gereguleerd door EN ISO 13688:2013; werkhandschoenen, gereguleerd door EN 420:2003+A1:2009 en oog-, oor- en voetbescherming.

Meer informatie bij de Europese Commissie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

Wanneer het CE-merk op zichzelf staand wordt gebruikt in de beschrijving van onze broeken, verwijst het naar de kniebescherming. Het wordt ook gebruikt om te laten zien dat onze werkhandschoenen voldoen aan de CE-normen.

EN 342 – KLEDING DIE BESCHERMT TEGEN KOUDE

En 342 specificeert de eisen aan en prestaties van kleding ontworpen om te beschermen tegen afkoeling van het lichaam in koude omgevingen. Losse kledingstukken kunnen worden gecertificeerd, evenals een hele outfit bestaande uit verschillende lagen.

Het dragen van meerdere lagen is een geweldige manier om de isolatie te verhogen en de bescherming tegen kou te verbeteren. Een gelaagde outfit maakt ook het aanpassen aan snelle temperatuurschommelingen gemakkelijk.

Denk eraan dat transpireren moet worden vermeden tijdens voortdurende blootstelling aan koude want het absorberen van vocht zal de isolerende werking in toenemende mate doen afnemen. Daarnaast vergroot wind de behoefte aan bescherming.

De norm EN 14058 is nauw verwant aan EN 342. EN 14058 vereist een lager niveau van bescherming en richt zich op kleding ontworpen voor werk in koele omgevingen, bv. koelhuizen (gekoelde gebieden voor het opslaan van voedsel etc.).

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 1.1 MB)

EN 343 – KLEDING DIE BESCHERMT TEGEN REGEN

Regen maakt je niet alleen nat, maar ook koud, en dat belemmert je werkprestaties.

EN 343 specificeert de prestaties van en de eisen aan kleding die beschermt tegen regen en vocht.. De norm definieert de weerstand tegen waterpenetratie van de stof en naden van het kledingstuk en de vochtbestendigheid. Beide eigenschappen hebben drie ratings - 1, 2 en 3 - waarbij 3 staat voor de beste prestaties.

Vergeet niet dat, hoewel een gecertificeerd product beschermt tegen regen, de drager nog steeds nat en koud kan worden van binnenuit door zwaar zweten en het ontbreken van een efficiënte ventilatie (ademend) in het kledingstuk. Om de ophoping van vocht (zweet) van het lichaam te minimaliseren, moet de gebruiker kledingstukken kiezen op basis van de intensiteit van zijn werk. Hoe hoger de intensiteit, hoe meer ademende werking nodig is, en omgekeerd.

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 258 kB)

EN ISO 20471 - KLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID

EN ISO 29471 specificeert de vereisten voor kleding die de aanwezigheid van de gebruiker visueel kenbaar kan maken. Prestatievereisten zijn opgenomen voor zowel kleur als reflectie, maar ook voor het minimum oppervlak en de plaats van de fluorescerende en reflecterende materialen.

De norm omvat drie verschillende classificaties, waarbij 3 het hoogste niveau van zichtbaarheid aangeeft. Voor elke classificatie, dicteert de norm de oppervlakte en de plaatsing van fluorescerende, reflecterende en contrasterende materialen. Fluorescerende en reflecterende materialen zijn niet gelijkwaardig als het gaat om de berekening van de oppervlakte, omdat ze verschillende doeleinden dienen.

Kledingstukken kunnen worden gecombineerd om een hogere zichtbaarheid en hogere classificatie te verkrijgen. Echter, 1 + 2 is niet altijd gelijk aan 3, dit hangt af van de oppervlakte van het materiaal in kwestie (fluorescerend of reflecterend).

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 240 kB)

EN 388 - PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

EN 388 - VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN DIE BESCHERMEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Deze norm geldt voor alle typen veiligheidshandschoenen met betrekking tot fysieke en mechanische slijtage veroorzaakt door schuren, sneetjes, doorboringen en indien van toepassing, stoten

Een prestatiebeoordeling wordt berekend op basis van elk testresultaat: hoe hoger het aantal of de oplopende letter, hoe groter het beschermingsniveau. De resultaten worden weergegeven met behulp van een pictogram, waardoor duidelijk inzicht in de mogelijkheden van de handschoenen wordt vergemakkelijkt.

a. Slijtvastheid: Gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de testhandschoen te schuren. De slijtvastheid wordt gemeten door het aantal cycli dat nodig is tot er een gat ontstaat. De hoogste beschermingsclassificatie is 4, gelijk aan 8.000 cycli.

b. b. Circulaire snijweerstand:Gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de testhandschoen heen te snijden met een rond mes dat draait met een constante snelheid. Het resultaat wordt vergeleken met een referentiemateriaal om een index te verkrijgen. De hoogste beschermingsclassificatie is 5, gelijk aan een index van 20.

c. Scheurweerstand: Gebaseerd op de kracht die nodig is om de testhandschoen te scheuren. De scheurweerstand wordt gedefinieerd als de benodigde kracht om een scheur te maken in een rechthoekig specimen dat dan halverwege doormidden scheurt. Het specimen moet volledig worden verscheurd. De hoogste beschermingsclassificatie is 4, gelijk aan 75 Nm.

d. Doorboringsweerstand Gebaseerd op de kracht die nodig is om de handschoen te doorboren met een punt van standaardgrootte en met standaardsnelheid (10 cm/min). De hoogste beschermingsclassificatie is 4, gelijk aan 150 Nm.

In alle gevallen geeft 0 het laagste prestatieniveau aan, zoals hieronder te zien is. Dit zijn de vereisten voor ieder prestatieniveau. Het prestatieniveau wordt weergegeven naast het pictogram.

e. Snijweerstand: Op basis van een recht mes getrokken over het monster tot je door de stof heen bent. Meet de contact belasting toegepast op het mes om door de stof heen te gaan over een slaglengte van 20 mm. Het prestatieniveau varieert van "niveau A" snijweerstand met een contactkracht van tussen 2 N en 5 N, tot "niveau F", met een contactkracht van meer dan 30 N.

f. Schokbestendigheid: Dit is een optionele test en deze wordt gebruikt voor handschoenen met geïntegreerde schokbestendigheidseigenschappen, toegevoegd aan de handpalm, de rug van de hand of de knokkels. Het testen gebeurt in overeenstemming met clausule 6,9 van EN 13594:2015 – Beschermende handschoenen voor motorrijders. Een markeringscode "P" is toegevoegd voor handschoenen die voldoen aan de schokbestendigheidseisen.

Prestatiebeoordeling
0
1
2
3
4
5
a. Slijtvastheid (cycli) <100 100 500 2000 8000
b. Snijweerstand rond blad (factor) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Scheurweerstand (N) <10  10 25 50 75

d. Doorboringsweerstand (N)

<20 20 60 100 150

Beoordeling

A B C D E

F

e. Snijweerstand recht blad (N)

2 5 10 15 22

30

f. Schokbestendigheid

Goedgekeurd (P) Niet goedgekeurd (leeg)  

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 2.7 MB)

EN 511 - VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN DIE BESCHERMEN TEGEN KOUDE

Deze norm geldt voor alle handschoenen die de handen moeten beschermen tegen geleidings- en contactkoude tot -50 °C. Bescherming tegen koude wordt uitgedrukt met een pictogram, gevolgd door een reeks van 3 prestatiebeoordelingen, gerelateerd aan specifieke beschermende kwaliteiten. De hoogste beschermingsclassificatie is 4.

a. Weerstand tegen geleidingskoude: Prestatiebeoordeling 0 - 4. Gebaseerd op de thermische isolatie-eigenschappen van de handschoen die worden verkregen door de overdracht van koude via geleiding te meten.

b. Weerstand tegen contactkoude: Prestatieniveau 0-4. Gebaseerd op de thermische weerstand van het materiaal van de handschoen bij blootstelling aan contact met een koud voorwerp.

c. Permeabiliteit door water: 0 of 1.0 = binnengedrongen water na 30 minuten blootstelling. 1 = geen binnengedrongen water.

X = prestatieniveau niet getest.

Alle handschoenen moeten ook een prestatiebeoordeling hebben van ten minste 1 voor slijtage en scheurweerstand volgens EN 388.

GEBRUIKERSHANDLEIDIND (pdf, 2.7 MB)

EN ISO 11611 – BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIK BIJ HET LASSEN EN GERELATEERDE PROCESSEN

EN 11611 specificeert de materiële prestaties en de ontwerpvereisten voor kleding die wordt ontwikkeld om te beschermen tegen hitte en vuur en lassen te beschermen. Als in wezen de lasversie van EN 11612, definieert deze norm bescherming tegen ontsteking van verschillende warmtebronnen, zoals open vuur, spatten van gesmolten ijzer en thermische geleiding. Bovendien beschermt kleding gecertificeerd volgens EN 11611 tegen thermische straling van de boog en minimaliseert deze de mogelijkheid van elektrische schokken van kort, incidenteel contact met stroomvoerende elektrische geleiders.

En 11611 beschikt over twee klassen - klasse 1 en klasse 2 - afhankelijk van het type lastechniek dat wordt gebruikt. Klasse 1 heeft betrekking op minder gevaarlijke lastechnieken en situaties, lagere niveaus van spatten (spatten van gesmolten metaal) en thermische straling, terwijl klasse 2 betrekking heeft op meer gevaarlijke lastechnieken en situaties, en hogere niveaus van spatten en thermische straling .

De norm omvat ook verscheidene ontwerpvereisten, zoals dat de pakken de hogere en lagere torso, hals, armen en benen volledig zouden moeten bedekken, en dat de externe zakken door kleppen zouden moeten worden bedekt die minstens 20 mm breder zijn de de opening van de zak.

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 321 kB)

EN 13034 – KLEDING DIE BESCHERMT TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

Het specificeren van de eisen voor kleding met beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën, EN 13034 richt zich op beroepen en situaties waarin de drager weg kan lopen van de risico-omgeving en zich relatief gemakkelijk en snel kan ontdoen van de kleding Typische beroepen zijn chauffeurs van tankwagens die benzine vervoeren en servicetechnici die af en toe omgaan met smeermiddelen, zuren etc. Voor zwaardere omgevingen met grotere risico's, is kleding vereist die meer bescherming biedt..

Classificatie type 6 verwijst naar de volledige chemische overalls, terwijl type PB verwijst naar gedeeltelijke lichaamsbescherming, bijvoorbeeld jassen en broeken.

Volgens de ontwerpvereisten van de norm moet het kledingstuk geen kenmerken hebben die vloeibare chemicaliën kunnen verzamelen en opvangen op het oppervlak van de stof (zoals onbeschermde zakken).

Denk eraan dat omdat vloeibare chemicaliën vaak ontvlambaar zijn, de gebruiker anti-statische kleding moet dragen voor optimale bescherming, alsmede vlamvertragers. EN 13034 en EN 1149 vormen een geweldige combinatie voor dit doel.

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 284 kB)

EN ISO 11612 – KLEDING VOOR BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN

EN 11612 specificeert de prestaties voor kleding ontworpen om te beschermen tegen hitte en/of vlammen (niet met inbegrip van bescherming voor brandweerlieden en lassers). De norm wijst op bescherming tegen ontsteking door diverse hittebronnen: (A) beperkte vuurverspreiding, A1 oppervlakteontsteking en A2 randontsteking; (B) thermische convectie en open vuur; (C) stralingswarmte; (D) spatten van gesmolten aluminium; (E) spatten van gesmolten ijzer en (F) thermische geleiding (platte strijkijzers, kookplaten, etc.).

Kledingstukken die volgens EN 11612 zijn gecertificeerd, moeten samen worden gebruikt met andere beschermende kleding die voldoet aan de eisen van EN 11612. Bovendien vereist de norm volledige bescherming van armen en benen, wat betekent dat T-shirts en korte broek niet voldoen aan de EN 11612 eisen. De gebruiker kan daaronder echter kleding dragen die onder EN 14116 is gecertificeerd (een lichter beschermingsniveau, dat niet dezelfde ontwerpvereisten heeft), voor een betere bescherming.

Om volledige bescherming te garanderen, moeten het hoofd, de nek, de handen en de voeten bedekt worden door andere goedgekeurde beschermende kleding. Denk eraan dat kleding geclassificeerd als ondergoed altijd moet worden gedragen samen met de buitenste kledingstukken die voldoen aan de beschermingseisen van EN 11612. Ondergoed alleen zal niet het juiste beschermingsniveau bieden.

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 442 kB)


EN
ISO 14116 – KLEDING VOOR BESCHERMING TEGEN VLAMMEN

EN 14116 specificeert de prestaties van beschermende kleding voor werknemers die worden blootgesteld aan incidenteel kort contact met open vuur zonder andere thermische risico's. Deze norm is een "lichtere" versie van EN 11612 en is relevant voor kledingstukken zonder lange mouwen en pijpen, en voor accessoires zoals hoeden, mutsen, bivakmutsen, sokken, onderbroeken, etc.

EN 14116 is beschikbaar in drie verschillende aanduidingen – 1, 2 en 3 – waarbij aanduiding 3 de hoogste beschermingseisen bepaalt.. De materialen die als aanduiding 1 worden geclassificeerd moeten niet op de huid worden gedragen, en de kleding die aanduiding 1 materialen bevat zou slechts bovenop aanduiding 2 of 3 kledingstukken moeten worden gedragen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 204 kB)

EN 1149-5 – BESCHERMENDE KLEDING MET ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

En 1149-5 specificeert materiaalprestaties en ontwerpeisen voor beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen. Deze beschermende kleding is ontworpen om het risico van brandgevaarlijke ontlading te voorkomen (de vorming van vonken), wanneer bijvoorbeeld een elleboog of een knie langs een muur of een soortgelijk oppervlak/object strijkt. Dit is van vitaal belang bij het werken met brandbare materialen zoals gassen en benzine.

De materiaalprestatie is gebaseerd op het oppervlakteweerstandsvermogen van het materiaal, de elektrische weerstand en het ladingverval. Om volledig te worden beschermd, moeten alle niet-conforme materialen en geleidende onderdelen (ritssluitingen etc.) volledig worden afgedekt. Daarnaast moet de persoon goed zijn geaard door het dragen van schoenen die het mogelijk maken statische elektriciteit af te voeren in de grond.

Denk eraan dat EN1149-5 certificering niet voldoende is voor werk waarbij fijne elektronica en soortgelijke gevoelige elektronica (microchips, printplaten, mobiele telefoon assemblage, etc.) te pas komt. Voor dit soort werk is EN 61340-gecertificeerde beschermende kleding vereist.

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 249 kB)

IEC 61482-2 – BESCHERMENDE KLEDING TEGEN DE THERMISCHE GEVAREN VAN EEN ELEKTRISCHE BOOG

Ondanks dat meervoudige voorzorgsmaatregelen worden genomen, zijn er elk jaar veel elektrische boog-ongevallen. IEC 61482-2 specificeert de eisen voor kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevaren van een elektrische boog. Deze kleding behoort tot de risico lll categorie, die kledingstukken definieert die worden gebruikt in omgevingen met een hoog risico, en zijn gecertificeerd om de tweede graad brandwonden te elimineren in het geval van een elektrische boog flitser (flashover).

Elektrische boog bescherming komt neer op bescherming tegen energie, gemeten in calorieën (CAL/cm ²). Om het beschermingsniveau van het product te meten, wordt het kledingstuk onderworpen aan twee verschillende testmethoden: de open vlamboog test en de boxtest. De testmethoden gebruiken verschillende testopstellingen, vlamboogconfiguraties, testparameters, testprocedures en resultaatparameters. De resultaten van elke testmethode zijn niet fysiek vergelijkbaar noch mathematisch converteerbaar. De vlamboogbestendigheid moet getest en beoordeeld worden met of de ene of met de andere methode.

Voor de open vlamboog-methode worden de testresultaten gespecificeerd als ATPV (Arc Thermal Performance Value) of EBT50 (energy break-open drempel, dat wil zeggen wanneer gaten beginnen te verschijnen in de stof). Geen van beide waarde is beter dan de andere. In wezen zijn kledingstukken/stoffen die een EBT50 waarde krijgen meestal meer isolerend dan dat ze sterk zijn, en ATPV kledingstukken/stoffen zijn meestal sterker dan dat ze isolerend zijn.

In een boxtest, wordt het object onderworpen aan een geleide boogflits van ofwel 4 kA (klasse 1) of 7 kA (klasse 2).

Denk eraan dat alle gedragen kleding bescherming moet bieden tegen elektrische bogen. Dit omvat ondergoed, sokken, handschoenen en T-shirts of shirts gedragen onder de buitenste laag. Denk eraan dat hoe meer lagen elektrische boog-beschermende kleding je draagt, hoe hoger uw niveau van bescherming.

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 251 kB)

EDUCATIEVE VIDEOS

EN 14404 – KNIEBESCHERMING

Deze norm omvat de grootte, de krachtdistributie, de penetratieweerstand en de gebruikerstest van kneepads.

Type 2, niveau 1
Betrouwbare kniebescherming voor handarbeiders in een mobiele werkomgeving die regelmatig knielen om hun werk uit te voeren. Ontworpen om de knieën te beschermen tegen kiezels, spijkers en andere kleine voorwerpen tot 1 cm in grootte op harde en vlakke oppervlakken.

Type 2, niveau 0
Effectieve kniebescherming voor handarbeiders die af en toe binnenshuis op hun knieën moeten werken. Ontworpen om de knieën te beschermen op vlakke oppervlakken.

Snickers Workwear kneepads zijn ontworpen en gecertificeerd voor gebruik met Snickers Workwear broekkniezakken, volgens EN 14404:2010. Deze kneepads zijn niet gecertificeerd voor andere broekmerken.

GEBRUIKERSHANDLEIDING (pdf, 1.9 MB)

Naar bovenkant pagina.

WASVoorschriften.

Do not iron Niet strijken
Iron max 110 Strijken met maximum 110°C
Iron max 150 Strijken met maximum 150°C
Iron max 200 Strijken met maximum 200°C
40 degree Maximum wastemp. 40°C
60 degree Maximum wastemp. 60°C
85 degree Maximum wastemp. 85°C
Dry cleaning Drogen
No dry cleaning Niet drogen
Tumble dry normal Drogen op lage temp.
Tumlel drying norm Drogen op normale temp.
Do not tumble Niet in de wasdroger
No bleach Niet bleken

Naar bovenkant pagina.

PATENTEN EN GEREGISTREERD ONTWERP (RCD).

Innovatie en productontwikkeling vormen de kern van het merk Snickers Workwear. Als gevolg van deze intense focus beschikken veel van onze geavanceerde producten of oplossingen over geregistreerde patenten. Veel producten vallen ook onder Registered Community Design (RCD).

In onze catalogus zijn producten met een geregistreerd ontwerp of met functies in octrooiaanvragen of octrooien gemarkeerd met de onderstaande symbolen.

Patent info Dit product is gepatenteerd of heeft een octrooiaanvraag in geselecteerde landen, zowel binnen Europa als wereldwijd.
Registreted design Dit product heeft een Registered Community Design (RCD) of nationale ontwerpregistraties.

Naar bovenkant pagina.

Vraag het ons